23rd Street Distillery

Quattro Dirty Martini

23rd_street_distillery_Quattro_Dirty_Martini

THÀNH PHẦN


PHƯƠNG PHÁP

1 Khói hương thảo (TÙY CHỌN).

2 Trong một ly trộn, thêm đá, rượu gin và nước muối ô liu và khuấy trong 15 giây. Để qua một bên.

3 Thêm đá vào ly martini, sau đó là rượu vermouth và xoay xung quanh để phủ ly cho đến khi mờ.

4 Đổ rượu vermouth và đá ra khỏi ly martini.

5 Lọc rượu gin và nước muối vào ly martini.

6 Trang trí với hương thảo và ô liu trên xiên cocktail.

mua nguyên liệu

Tiếng Việt