โรงกลั่น 23rd Street

Quattro Dirty Martini

23rd_street_distillery_Quattro_Dirty_Martini

ส่วนผสม


กระบวนการ

1 โรสแมรี่รมควัน (ไม่บังคับ)

2 ในแก้วผสม ใส่น้ำแข็ง จิน และน้ำเกลือมะกอก แล้วคนเป็นเวลา 15 วินาที พักไว้

3 เติมน้ำแข็งลงในแก้วมาร์ตินี่ ตามด้วยเวอร์มุต และหมุนวนไปรอบๆ ให้เคลือบแก้วจนเป็นน้ำแข็ง

4 เทเวอร์มุตและน้ำแข็งออกจากแก้วมาร์ตินี่

5 กรองจินและน้ำเกลือลงในแก้วมาร์ตินี่

6 ประดับด้วยโรสแมรี่และมะกอกบนไม้ค๊อกเทล

ซื้อส่วนผสม

ไทย