23rd Street Distillery

PHẠM VI GIN

GIN NHIỆT ĐỚI
700ML

QUATTRO RƯỢU gin
500ML

ĐỎ CITRUS GIN
700ML

MULBERRY GIN
700ML

GIN CHỮ KÝ
700ML

GIN CHỮ KÝ
200ML

GIN CHỮ KÝ
50ML

VIOLET GIN
700ML

VIOLET GIN
200ML

VIOLET GIN
50ML

CHỮ KÝ GIN & TONIC
300ML

VIOLET GIN & TONIC
300ML

GIN & SODA NHIỆT ĐỚI
300ML

CÁC LOẠI WHISTEY

Batch No.1 Australian Single Malt Whisky 700ML

WHISKEY HYBRID VỎ ĐÔI
700ML

WHISKEY HYBRID VỎ ĐÔI
200ML

WHISKEY HYBRID VỎ ĐÔI
50ML

Rượu whisky mạch nha đơn của Úc
700ML

WHISKY ÚC
700ML

WHISKY & Cola ÚC 5%
375ML

WHISKY & Cola ÚC 8%
375ML

CÁC LOẠI VODKA

VODKA Lựu
700ML

ÚC VODKA
700ML

ÚC VODKA
200ML

RIVERLAND ROSE VODKA
700ML

RIVERLAND ROSE VODKA
200ML

ÚC VODKA & SODA
300ML

Dứa & chanh VODKA ÚC
300ML

Lựu & Mâm Xôi VỚI VODKA ÚC
300ML

NHÃN HIỆU

THƯƠNG HIỆU PRIME 5
700ML

KHÔNG PHẢI THƯƠNG HIỆU NANNA CỦA BẠN
700ML

KHÔNG PHẢI THƯƠNG HIỆU NANNA CỦA BẠN
200ML

OZON

CỔ ĐIỂN OUZO
700ML

RUM

CHỮ KÝ RUM
700ML

Không cồn

CHỮ KÝ G&T KHÔNG RƯỢU
700ML

Tiếng Việt