23rd Street Distillery

TÊN CỦA LOẠI RƯỢU ĐÃ PHA

23rd_street_distillery_whiskey_sour_cocktail

THÀNH PHẦN


PHƯƠNG PHÁP

1 Đổ đầy bình lắc cocktail bằng đá.

2 Cho tất cả nguyên liệu vào bình lắc cocktail, trừ đồ trang trí.

3 Lắc trong 10-15 giây.

4 Lọc vào ly cocktail.

5 Trang trí với cam khô.

mua nguyên liệu

Tiếng Việt