โรงกลั่น 23rd Street

วิสกี้เปรี้ยว

ส่วนผสม






กระบวนการ

1 เติมเครื่องปั่นค็อกเทลด้วยน้ำแข็ง

2 ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในค็อกเทลเชคเกอร์ ยกเว้นเครื่องปรุง

3 เขย่า 10-15 วินาที

4 เทลงในแก้วค็อกเทล

5 ตกแต่งด้วยส้มอบแห้ง

ซื้อส่วนผสม

ไทย