23rd Street Distillery

RED CITRUS SPRITZ

Chơi Video

THÀNH PHẦN
PHƯƠNG PHÁP

1 Thêm đá vào ly cocktail.

2 Thêm rượu gin, chanh tươi, cam tươi và xi-rô đường vào ly.

3 Khuấy trong 10 giây.

4 Top với prosecco.

5 Trang trí với cam đỏ và bạc hà.

mua nguyên liệu

Tiếng Việt