โรงกลั่น 23rd Street

เรดซิตรัสสปริตซ์

เล่นวีดีโอ

ส่วนผสม
กระบวนการ

1 เพิ่มน้ำแข็งลงในแก้วค็อกเทล

2 ใส่จิน มะนาวสด ส้มสีเลือดสด และน้ำเชื่อมลงในแก้ว

3 ผัดเป็นเวลา 10 วินาที

4 ท็อปด้วย prosecco

5 ประดับด้วยส้มสีเลือดและสะระแหน่

ซื้อส่วนผสม

ไทย