23rd Street Distillery

Lựu COSMOPOLITAN

23rd_street_distillery_Pomegranate_Cosmopolitan_cocktail_

THÀNH PHẦN


PHƯƠNG PHÁP

1 Thêm đá vào bình lắc cocktail cùng với tất cả các nguyên liệu khác (trừ đồ trang trí).

2 Lắc trong 15 giây.

3 Lọc vào ly coupe.

4 Trang trí với cam khô.

mua nguyên liệu

Tiếng Việt