โรงกลั่น 23rd Street

ผลทับทิม COSMOPOLITAN

23rd_street_distillery_Pomegranate_Cosmopolitan_cocktail_

ส่วนผสม


กระบวนการ

1 ใส่น้ำแข็งลงในเครื่องปั่นค็อกเทลพร้อมกับส่วนผสมอื่นๆ ทั้งหมด (ยกเว้นเครื่องปรุง)

2 เขย่าเป็นเวลา 15 วินาที

3 กรองลงในแก้วคูเป้

4 ตกแต่งด้วยส้มอบแห้ง

ซื้อส่วนผสม

ไทย