23rd Street Distillery

HỒNG LADY

Chơi Video

THÀNH PHẦNPHƯƠNG PHÁP

1 Đổ đầy bình lắc cocktail bằng đá.

2 Cho tất cả nguyên liệu vào bình lắc cocktail, trừ quả anh đào.

3  Lắc trong 15 giây.

4 Lọc vào ly cocktail.

5  Trang trí với anh đào Maraschino.

mua nguyên liệu

Tiếng Việt