โรงกลั่น 23rd Street

ผู้หญิงสีชมพู

เล่นวีดีโอ

ส่วนผสมกระบวนการ

1 เติมเครื่องปั่นค็อกเทลด้วยน้ำแข็ง

2 ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในค็อกเทลเชคเกอร์ ยกเว้นเชอร์รี่

3  เขย่าเป็นเวลา 15 วินาที

4 เทลงในแก้วค็อกเทล

5  ตกแต่งด้วย Maraschino cherry

ซื้อส่วนผสม

ไทย