23rd Street Distillery

Quattro Negroni

23rd_street_distillery_Quattro_Negroni

THÀNH PHẦNPHƯƠNG PHÁP

1 Thêm đá vào ly trộn và thêm tất cả các thành phần.

2 Khuấy trong 15 giây.

3 Phủ lên vành kính đá bằng vỏ cam và cỏ xạ hương.

4 Lọc chất lỏng vào cốc đá trên một miếng băng hình vuông lớn.

5 Trang trí với cam và húng tây.

mua nguyên liệu

Tiếng Việt