โรงกลั่น 23rd Street

ไวโอเล็ต คอลลินส์

23rd_street_distillery_violet_collins_cocktail

ส่วนผสม


กระบวนการ

1 เติมเครื่องปั่นค็อกเทลด้วยน้ำแข็ง

2 ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในค็อกเทลเชคเกอร์ ยกเว้นโซดาและเครื่องปรุง

3 เขย่า 10-15 วินาที

4 เทของเหลวลงในแก้วค็อกเทล

5 เติมโซดาและคนเป็นเวลา 10 วินาที

6 โรยหน้าด้วยเลมอนวีล

ซื้อส่วนผสม

ไทย