โรงกลั่น 23rd Street

เอสเพรสโซ่มาร์ตินี่

23rd_street_distillery_espresso _martini_cocktail

ส่วนผสม


กระบวนการ

1 เติมเครื่องปั่นค็อกเทลด้วยน้ำแข็ง

2 ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในค็อกเทลเชคเกอร์ ยกเว้นเครื่องปรุง

3 เขย่า 10-15 วินาที

4 เทลงในแก้วค็อกเทล

5 โรยหน้าด้วยเมล็ดกาแฟ

ซื้อส่วนผสม

ไทย